... je symbolem dynamiky, úspěchu a radosti ze života. Zdravé zuby, spokojený život. Úžasný úsměv i na vaší tváři.

Dentální hygiena a prevence - základ pro zdraví vašich zubů

Dentální hygiena v naší ordinaci

Dentální hygiena, nácvik jejího provádění a preventivní opatření jako je například profesionální čištění zubů, jsou jedním z hlavních zaměření naší ordinace.

Hlavními body jsou především poučení pacienta o onemocněních závěsného aparátu zubu (gingivitis, parodontitis), prevence a trénink samostatného čištění zubů jako čistění těžko přístupných mezizubních prostor, zubních můstků a implantátů. 
Obzvláště po nákladném implantologicko-protetickém ošetření je nejdůležitější péče a pečlivé čištění prostoru kolem implantátu, můstků a protéz. Toto je rozhodující pro zamezení ztráty implantátu, které obvykle předchází zánět v okolí implantátu (periimplantitis).

Také brzké rozpoznání zubního kazu, odstranění povrchových i hlubokých povlaků a nánosů zubního kamene patří do oblasti dentální hygieny.

Provádíme tyto výkony spojené s dentální hygienou:

 • měření parodontálních chobotů u zubu
 • odstranění zubního kamene a kyretáže zubů ultrazvukem Newtron
 • dlahování pohyblivých zubů
 • pečetění fisur
 • leštění starých vyplní
 • instruktáž a nácvik čištění zubů
 • lokální fluoridace
 • leštění zubů
 • pískování zubů Airflow
 • zhotovení individuální dlahy na zvýšení skusu
 • ošetření citlivých zubních krčků

Co znamená prevence v ordinaci zubního lékaře?

Prevencí myslíme opatření, kterými se snažíme zabránit vzniku nemoci. V zubním lékařství toto představují různá opatření.  Všeobecně si pod prevencí nejspíš představíme profesionální čištění zubů, jako prevenci vzniku gingivitidy a s ní spojené parodontitidy a nebo vzniku zubního kazu. K ochraně tvrdých zubních tkání a prevenci zubního kazu používáme výkony jako je pečetění fisur, aplikace fluoridových preparátů a ústních vod s fluoridy. Také zabránění či prevence zápachu z úst používáním ústních vod nebo čištěním mezizubních prostor mezizubními kartáčky spadá do kompetence zubního lékaře.