... je symbolem dynamiky, úspěchu a radosti ze života. Zdravé zuby, spokojený život. Úžasný úsměv i na vaší tváři.

Ošetření kořenových kanálků - endodoncie

Moderní postupy ošetření v naší ordinaci

Endodontickou léčbou rozumíme ošetření kanálkového systému a dřeňové dutiny zubu. Provádí se při nevratných onemocněních zubní dřeně (pulpy) a zánětech v okolí hrotu zubu (parodont).

Předpokladem úspěšného ošetření je řádné pročištění kanálků a jejich následné hermetické uzavření (přeléčení poškozeného zubu s jeho následným zaplněním), aby se zabránilo dalšímu průniku bakterií do parodontu cestou zubního kanálku.
Toto se provádí pro zachování zubu s jeho využitím v následné rekonstrukci zubních tkání.
Endodontické ošetření je poslední možností záchrany zubu.

Opracování a 3D plnění kořenových kanálku, provádíme strojově v souladu s nejlepšími výsledky. K opracování používáme systém Mtwo a k zaplnění přístroj Beefill (plnění teplou gutaperčou).
Zub je takto ošetřen s nejmenším rizikem ponechání infekce a je plně využitelný pro další ošetření.

Endodontické služby:

  • ošetření kořenových kanálků (vyčištění a zaplnění kanálku)
  • ošetření endodonticky ošetřených zubů keramickou náhradou Cerec (více zde)
  • dostavbu přeléčeného zubu čepem ze skelných vláken a kompozitního materiálu a následné ošetření korunkou
  • zhotovení kořenové nástavby a korunky
  • diagnostika nemocí zubní dřeně
  • ošetřením s následným zachováním zubní dřeně