... je symbolem dynamiky, úspěchu a radosti ze života. Zdravé zuby, spokojený život. Úžasný úsměv i na vaší tváři.

Lékaři zubní praxe

MUDr. Svatava Soldmannová

Absolventka oboru Stomatologie na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1983-1988 pracovala jako zubní lékařka v Německu.
Od roku 1988 pracuje v zubní ordinaci v Lomnici u Tišnova.

Je členkou České společnosti CAD/CAM stomatologie a držitelkou osvědčení praktický zubní lékař, se specializací parodontolog a stomatochirurg.

Pravidelně se účastní stáží v České republice i v zahraničí.

MDDr. Martin Soldmann

Vystudoval obor Zubní lékařství na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Zabývá se celkovými rekonstrukcemi, implantologií a estetickou stomatologií. Je držitelem osvědčení praktický zubní lékař.

Během studia se účastnil českých i zahraničních stáží. Velkým přínosem byly pracovní zkušenosti získané při účasti na zahraničních kongresech a praktických stážích v Německu.
Je členem České společnosti CAD/CAM stomatologie.

Od roku 2009 pracuje v zubní ordinaci v Lomnici u Tišnova a pravidelně se účastní stáží v České republice i v zahraničí.